Seura

Konginkankaan metsästysyhdistys on pieni, mutta aktiivinen noin 50
jäsenen seura, jolle on vuokrattu maanomistajilta metsästysaluetta n. 3
500 hehtaaria Konginkankaan kunnan itälaidalta rajoittuen Räihän Paukun,
Liimattalan, ja Jokimaan metsästysseuroihin sekä Paavo Tuomen ja
Matilanvirran hirviseurueisiin.


Seura harjoittaa järkiperäistä metsästystä, riistanhoitotyötä,
Paukkulan ampumaradalla tapahtuvaa ampumatoimintaa sekä seuran
toimintaan liittyvää yhteisötoimintaa. Seuralla on 80- ja 90-luvun
taitteessa rakennettu metsästyslaavu Haikula, joka sijaitsee Lekojärven
-tiellä, Konginkankaalla.